همه گرفتاری های دنیا زیر سر صهیونیست هاست/ صهیونیست‌ها و برده‌شان آل سعود در معرض نابودی‌اند