فرماندار:زلزله کاشمر به 300 واحد مسکونی در تربت حیدریه خسارت زده است