حدادعادل در حال گفت و گو با سید حسن خمینی و نعیمه اشراقی /عکس