سکوت مجامع بین المللی در برابر نسل کشی آل سعود محکوم به شکست است