وزیر تعاون: بر خلاف تصور عوام در هر کجا که جامعه دچار مشکل می شود معلولان آن را جبران کردند