النهار مدعی شد: داعش به سیطره بر شهر دیرالزور سوریه ...