نمازگزاران فارس در محکومیت کشتار مردم مظلوم یمن راهپیمایی کردند