«دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی» به نمایشگاه کتاب آمد