قطعنامه پایانی تظاهرات روز همبستگی ملت ساوجبلاغ با مردم مظلوم یمن