مرحوم آیینه وند همکاری ارزشمندی را با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) داشت