امام جمعه شازند:جنایات رژیم سعودی بدتر از جنایات آل یهود است