مدیرعامل هلال احمر مازندران : خیران هلال احمر را بیشتر یاری کنند