امام جمعه کاشان: جنایات آل سعود در یمن مقابل چشمان مردم دنیا ادامه دارد