زمان صدور حکم تبرئه دیکتاتور مصر اعلام شد + تصاویر