تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز از فاز 19 پارس جنوبی تا پایان امسال