رقابت های لیگ دسته دو بدمینتون کشور/مازندران و سیستان صعود کردند