راهپیمایی مردم دارالمومنین هرسین در اعتراض به جنایات آل سعود/حمل دست نوشته هایی با عنوان کودک کشی از