کشتی «نجات» با محموله‌های دارویی فردا به یمن ارسال می‌شود