خطیب جمعه رشت: پایان عمر رژیم آل سعود با کشتن مردم مظلوم یمن فرارسیده است