راهپیمایی نماز گزاران ورزنه ای در حمایت از مردم یمن/ تصاویر