افتتاح صحن اصلی حرم امام خمینی(ره) همزمان با سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب