پیام تسلیت مجید انصاری به‌مناسبت در گذشت دکتر صادق آیینه‌وند