بر اساس رندر‌ها، آی‌فون 7 طراحی بسیار زیبایی خواهد داشت!