اهالی مشگین شهر در حمایت از مردم یمن راهپیمایی کردند