نمازگزاران جمعه بجنورد جنایات آل سعود در یمن را محکوم کردند