دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی درگذشت صادق آئینه‌وند را تسلیت گفت