نمازگزاران جمعه نایین و خور بیابانک جنایات آل سعود را محکوم کردند