وزیر بهداشت خواستار تلاش سازمان بهداشت جهانی برای کاهش آلام مردم یمن شد