به محروم شدن از دربی فکر نمی‌کنم/ تراکتورسازی را شکست می‌دهیم