علم‌الهدی: تیم هسته‌ای مراقب باشد از مواضع رهبری زاویه پیدا نکند