امام جمعه اراک:تیم مذاکره کننده ازحمایت 80 میلیون ایرانی برخورداراست