نمازگزاران جمعه قم با برپایی راهپیمایی باشکوه جنایات آل سعود در یمن را محکوم کردند