ایستادگی در برابر استکبار نیازمند همدلی و هماهنگی است/ لزوم آموزش سبک زندگی اسلامی در مساجد