مدیرکل راه آهن یزد آتش سوزی در قطار یزد - تهران را تکذیب کرد