آمریکا درصدد از بین بردن کانون قدرت در خاورمیانه است / تجزیه عراق کلید خورده است