رویترز: حزب محافظه‌کار 325 کرسی پارلمان انگلیس را کسب کرد