قاسمپور: کی‌روش چه گلی به سرمان زده که آنقدر ناز می‌کند/ او برایمان طاقچه بالا نگذارد