غرب و متحدان خالق هیولای داعش/ آمریکا پنهانکار حقایق عربستان/ ایران بازیگر پرقدرت جهانی