صادرات ۴۰ میلیون دلار فرآورده نفتی/شل به بازار فرآورده‌های نفتی ایران باز می‌گردد