آندو سمت قلعه نویی نمی رود! / تیموریان: حرفی برای گفتن ندارم