روسیه با تلاش‌ها برای تحریف تاریخ جنگ دوم جهانی مقابله می‌کند