امام جمعه یزد: عزت ایران اسلامی در وحدت و یکپارچگی است