مدعیان حقوق بشر تماشاگر جنایات آل سعود در یمن هستند/جنایات ضد انسانی آل‌سعود در یمن با پشتیبانی آمری