نیروهای الحشد الشعبی عراق بر منطقه هم مرز با عربستان مسلط شدند