راهپیمایی مردمی در محکومیت جنایت رژیم آل سعود امروز برگزار می شود