نمازگران قزوین جنایت آل سعود در یمن را بشدت محکوم کردند