گزارش تصویری/راهپیمایی نمازگزاران در تهرانی حمایت مردم یمن