افخم ادعای وزیر خارجه عربستان در مورد ایران را رد کرد