نخستین ردیف پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهمن 94 به بهره برداری می رسد