جزییات حادثه مهاباد: چگونگی فوت کارمند هتل/ 5 نفر در بازداشت هستند/اظهار تاسف شهروندان مهابادی از تجم